ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Small Appetizer Bowl

Small Appetizer Bowl

Hakkaku mamezara shu

 

Hakkaku mamezara Kohiki

 

Sei hakuji rimu-tsuki Chiyo kuchi

 

Oribe gata hori Chiyo kuchi

 

Sei hakuji-kaku chinmi

 

Shippōmon umamitare sara

 

Yuteki tenmoku katakuchi chinmi

 

Fukisumi-te renge

 

Shōkin kasuri futatsuki tama kodzuke

 

Shōgin kasuri futatsuki tama kodzuke

 

Ryoku Kin Tokusa kodzuke

 

Uchiguro mizutama rasutā chinmi

 

Tamahori burū chinmi

 

Tamahori ao chinmi

 

Tamahori ki chinmi

 

Tamahori gurīn chinmi

 

Tamahori pink chinmi

 

Kyōka rasutā hiwafuki sankaku chinmi

 

Kohiki Akae Chiyo kuchi

 

OribeKake sutoraipu chō kaku kozara

 

pagetop