ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Yakimono Plate

Yakimono Plate

Gosu tokusa kittachi chō kaku yakimono sara

 

Oribe tenji shikiri sara

 

Shiroyū kushi sara

 

AoYū 6-gō chōkakusara

 

Kuroshiro fuki hangetsuzara

 

Dobaiyū yū gyo mon chō kaku yaki sara

 

Sometsuke seikaihamon chōkaku sara

 

Sometsuke futo karakusa yaki sara

 

Chō kaku sara wari kusabana

 

Shin yaki sara koimari hyakkei-zu

 

Ajian kohiki hokke sara-dai

 

Hagata-kin tataki yakimono sara

 

Shiro Karatsu hangetsu shikiri sara

 

Amanogawa chō kaku yakimono sara

 

Sen-dan tokusa sogi yakimono sara

 

Karagosu nagashi Takahama yakimono sara

 

Kon ao shibuki yakimono sara

 

Kuromikage yakimono sara

 

Kokuyū itchin hangetsuzara

 

Shiroyū itchin hangetsuzara

 

pagetop