ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Multi Purpose Bowl

Multi Purpose Bowl

Uchi HK aiborī kuro gosu aka tsuru kusa meshi-ki

 

Beni tokusa (shu-sen) hime don

 

Karagosu hakkaku sometsuke ko donburi

 

Karagosu hakkaku sometsuke dai donburi

 

Kohiki shu tokusa henkei dai donburi

 

Kohiki shu tokusa henkei-chū donburi

 

Kohiki shu tokusa henkei ko donburi

 

Nanban Shu kinsen ko donburi

 

Nanban Shu kinsen hime don

 

Akamaru mon tayō donburi-dai

 

Akamarumon tamoriwan

 

Akamaru mon Hime ko donburi

 

Aka-raku tayō donburi-dai

 

Aka-raku tamori wan

 

Aka-raku Hime ko donburi

 

Tetsu kuro tayō donburi-dai

 

Tetsu kuro tamori wan

 

Tetsu Kuro hime ko donburi

 

Fukizumi 3.8 Ko donburi

 

Sometsuke takokarakusa henkei 4. 5-Sun donburi

 

pagetop