ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Nimono Wan . Lidded Bowl

Nimono Wan . Lidded Bowl

Akebono small lid

 

Hakuji sendan unkin maki tsudzumigata futamono-chū

 

Ruri shunjū Natsume mushi wan

 

Maru jūbako Nishiki koimari 3-dan

 

Cha kin ashie chō kaku futamono

 

Nyuhaku mattoresu bun tetsuki tsutsu gata shou

 

Nyuhaku matto shirokin dotto-tsuki tsutsu gata dai

 

Suji donguri mushi wan-shō

 

Suji donguri mushi wan-shō ukezara

 

Suji donguri mushi wan-dai

 

Suji donguri mushi wan dai ukezara

 

Beni yuzu tenmoku shinogi hori mushi wan

 

Tankatsuchi shinogi hori mushi wan

 

Kuro-nuri ginsai wamodan mushi wan gin

 

Kuro-nuri kinsai wamodan mushi wan-kin

 

Hakuji ginsai wamodan mushi wan gin

 

Hakuji kinsai wamodan mushi wan-kin

 

Ameyū kinroku fuchi sori kozuimono

 

Hakuji kinroku fuchi sori kozuimono

 

Tenryūji hakkaku hori mushi wan

 

pagetop