ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Serving Plate, Square Plate

Serving Plate, Square Plate

Nisiki Bekkou

 

AoYū 10-gō chōkakusara

 

Kuro nuri-ten mon kingin sai hitomoji sara

 

Sei hakuji seikaiha 6. 5-Sun Rokkaku sara

 

Yose gi hai yū nagasara

 

Tanka botamochi ami Fuchi 6. 3-Sun sara

 

Tanka-do shirohake shaku 5-sun sara

 

Shiro kohiki 15. 0 naga sara

 

Kutanifū shikaku sara

 

Suji yotsu kiri sara

 

Sō Oribe 6. 5-SunTsubachi

 

Oribe karakusa hineri tokudai moriki

 

Enoshima no kaze rīfu tokudainaga sara

 

Kinsai rīfu tokudai moriki

 

Sabi chishi naga sara

 

Oribe shunjū kushime nagasara

 

Toruko seiryū shinogi nagasara

 

Shiroyū ryō agari 47 cm nagasara

 

Tanka kushime nagasara

 

Ashura Takahama nagasara

 

pagetop