ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Small Appetizer Bowl

Small Appetizer Bowl

Hakkaku mamezara oribe

 

Hakkaku chinmi tenmoku

 

Hakkaku chinmi oribe

 

Suishō seikaiha bajōhai

 

Aka nuri kinsai mikomi shu-sen kōdai kodzuke

 

Hakuji akamaki-kin sen-dan kōdai kodzuke

 

Akayū fukurokuju bajōhai

 

Nishiki-sankō jimon bajōhai

 

Mamegiku chinmi ruri

 

Seihakuji hisagogata chinmi

 

Ryokuyū Sai uchikin take-gata futa-tsuki chinmi

 

Akamakigoromo chinmi-dai

 

Dami tokusa maru chinmi

 

Aiborīuzu fukuji hōjugata chinmi

 

Nishiki Ai moyō tokushō futamono chinmi

 

Aiborī aka warabi shou futamono chinmi

 

Akayū mokkō sansui (aka) tsumami kincha shou futamono chinmi

 

Kōji kuro aka hiwa shibuki futatsuki kakuchinmi

 

Hakuji sutoraipu maru mon futatsuki kakuchinmi

 

Kī yū shiro nuki setsugetsuka yotsuba chinmi

 

pagetop