ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Small Appetizer Bowl

Small Appetizer Bowl

Fukisumi maru chiyo kuchi

 

Chōsen karakusa henkei chinmi

 

Shinsō Chiyo kuchi

 

Takarafukuro kozara aka

 

Takarafukuro kozara ao

 

Nasu-gata kozara aka

 

Nasu-gata kozara ao

 

Suishō hanadzume T - sutairupurēto mini

 

Fuchi sabi mikomi nijū-sen kasanehishi kozara

 

Fuchi sabi mikomi ni hon sen bokka-kata kodzuke

 

Dami oribe unkin tataki-gaku Fuchi mamezara

 

Chōsen karakusa (Ara) katamigawari maru chiyo kuchi

 

Midori Kōshi hakata Chiyo kuchi

 

Kōsu nuri makigai mitsu ashi kodzuke

 

Mittsu ashi chō kaku mamezara sakuranbo

 

Seihakuji kittachi chinmi

 

Tessha mamezara

 

Usu seiji mamezara

 

Tamabuchi mamezara tenmoku

 

Hakkaku mamezara tenmoku

 

pagetop