ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Tableware, Tiny Bowl

Tableware, Tiny Bowl

Hakusan shiru tsugi G-gata Tenmoku-shou

 

Hakusan shiru tsugi G-gata green-shou

 

Hakusan shiru tsugi G-gata satetsu-shou

 

Hakusan shiru tsugi G-gata Tenmoku-dai

 

Hakusan shiru tsugi G-gata green-dai

 

Hakusan shiru tsugi G-gata satetsu-dai

 

Kohiki shirutsugi dai

 

Kohiki karashiire

 

Kohiki mitsu ana koshō

 

Shōyu supurēbotoru hana chiru-sa to

 

Kōsai sheru spoon saki maru 11 cm

 

Kōsai sheru spoon 7.5 cm

 

Hashioki sankaku resuto ai-dai

 

Hashioki sankaku resuto ai-shō

 

Hashioki sankaku resuto kurīmu-dai

 

Hashioki sankaku resuto kurīmu-shō

 

Naifuresuto hashioki hisui

 

Hashioki hisui chōkaku

 

Naifuresuto hashioki pārusheru

 

Hashioki pārusheru makuragi-gata kuro rain

 

pagetop