ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Serving Bowl

Serving Bowl

Seifuga flat bowl, large

 

Tamayama kurooribe Kiritate kashi hachi

 

Awayuki keshō koban hachi

 

Kinokawa (akasen) kabuto tayō hachi

 

Kujirae ryōmaki 9-sun hachi

 

Sometsuke maru mon chirashi 20 cm seikakuzara

 

Sometsuke fuyoute seikakuzara

 

Iraho kikyōbuchi seikaku hachi

 

Gin sabi purachina tataki 7sun rimu-tsuki hachi

 

Shūhō Nakagaki nezumishino daen hachi tokusa

 

Hakuji-sanpō maki 6. 5-Sun hachi

 

Oribe tokusa katakuchi donburi

 

Kohiki 7-sun hirazara

 

7-Sun hira hachi Yagasurimon kanzemizumon seikaiha

 

Sensuji 6. 5 Fukazara

 

Kohiki rinka 21 cm hachi

 

Kairagi mitsu shikiri sara

 

Gosu maki mizutama 7. 0 Hira hachi

 

Chōsen karakusa shaku 0 sori donburi

 

Awayuki keshō kujira hachi (dai)

 

pagetop