ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Stainless steel and glassware

Stainless steel and glassware

FLP 24cm plate

 

Gin yuki Tenkai kobachi

 

Seiryū - 1

 

Sora kaze shaku 5 mori sara

 

Sora kaze shaku 2 mori sara

 

Hana Nishiki Chūbachi ao

 

Hana Nishiki Chūbachi aka

 

Mika do fune arai hachi kintsuki

 

Mika do fune mame hachi kintsuki

 

Itozukuri kobachi

 

Suiboku nagakakuzara dai shiro

 

Suiboku nagakakuzara shō shiro

 

Square plate 210

 

Disco

 

Tōsui dai awa Iri

 

Stand ball brown

 

Stand ball white opal

 

CA - P 207 kin

 

CA - P 207 karakusa

 

Hagoromo manaita sara

 

pagetop