ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Sashimi Plate, Mukozuke Plate

Sashimi Plate, Mukozuke Plate

Fuku moji kiku-gata mukozuke

 

Tako karakusa 4. 5-Sun kōdaizara

 

Yōhen fuka ruri yū ro ppō wari kōdzuke

 

Toruko Yū sansai mukou dzuke

 

Kuri hai nagashi sabi Buchi shu nu sumikiri mukou dzuke

 

Aiborī Tatsutagawa hanma ōgi Mukai

 

Soto Kurouchi gin sai gondora Mukouzuke

 

Shiroawa keshō unkinsai kābī hachi

 

Shiroawa keshō unginsai kābī hachi

 

Tama Mukozuke Yōhen Yutekitenmoku

 

Ao shibuki sori 6-sun hachi

 

Kikoushi Nishoku Obi kinegata Mukozuke

 

HK sabi sansui seikaku-gaku Fuchi Mukozuke

 

HK sabi sansui maru taira sakazuki

 

Kuro tenmoku ruri tataki Fuchi-kin seikaku Mukozuke

 

Kuro matto Fuchi-kin Maruchiykuchi

 

Kin sai Sanshoku Ichimatsu gin'nan-kata Shoumuko

 

Shigaraki kingin sai naburi Mukozuke

 

Shigaraki kingin sai Maru Chiyo kuchi

 

Sometsuke shōzui koban-gata hachi

 

pagetop