ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Small Appetizer Bowl

Small Appetizer Bowl

Hakuji aka shibuki yotsuba chinmi

 

Usu pink bōshi gata chinmi

 

Fukisumi isubai matto bōshi gata chinmi

 

Soto gosu shōzui sori maru kodzuke

 

Fuchi sabi nishoku ryūsui Chiyo kuchi

 

Fuchi seikaiha sori Chiyo kuchi

 

Seniri Maru Chiyo kuchi

 

Shikisai katakuchi chinmi

 

Nishiki nebiki matsu katakuchi kodzuke

 

Aka tokusa katakuchi chinmi

 

Chōsen karatu ryō agari chō kaku chinmi

 

Sometsuke tokusa katakuchi chinmi

 

konoha gata teshiozara midori

 

konoha gata teshiozara aka

 

Sometsuke tanzaku takokarakusa hisagogata hime kozara

 

Sometsuke-tai hana karakusa hisagogata hime kozara

 

Sometsuke aka komon hisagogata hime kozara

 

Fuchi sabi mikomi gosusen kaku kodzuke

 

Isubai matto fukisumi Rokkaku hineri chinmi

 

Dami ara fukisumi warizanshō kodzuke

 

pagetop