ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Tea Cup

Tea Cup

Kyō shōzui ōgata yunomi-dai

 

Sometsuke san suji yunomi

 

Oribe Kake sencha

 

Tezukuri tebiki magu Sai Oribe

 

Tezukuri tebiki magu pink tokusa

 

Tezukuri tebiki magu ofuke

 

Tezukuri tebiki magu kohiki sogi

 

Seikaiha kumidashi wan futatsuki

 

Akae karakusa sori sencha

 

Naigai futo ami atsu fuchi kōdai sencha

 

Sometsuke fuchi sabi gosusen sori sencha

 

Sometsuke matsuba sori sencha

 

Fuchi sabi mikomiwa sencha

 

Kōsanji sori sencha aka

 

Sometsuke naigai ryūsui sori sencha

 

Fuchi sabi iro sensuji sori sencha

 

Fuchi sabi sensuji sori sencha

 

Sakura sencha Shiroyama Sakura

 

Hana tsunagi sori sencha

 

Kōshi sori sencha

 

pagetop