ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Medium Bowl

Medium Bowl

Tako karakusa rinka 5-sun fukazara

 

Kuro matto shu tokusa suraido hachi

 

Sabie sasamon-san pō naburi 5-sun sara

 

Akae chibun kachō en Fuchi 5-sun hachi

 

Akayū Sendan fuchi Hiro 7-sun sara

 

Kiyū Sendan fuchi Hiro 7-sun sara

 

Seihaku itchin kōshi 7-sun Hirobuchi sara

 

Hakujirinka 5-sun fukazara

 

Kaku Hayashi yabure fune-gata hachi

 

Gurē senritsu roppōwari 4-dan Muko

 

Rasutā sai kinfū hana mon sanpō oshi Muko

 

Set Murasaki Maki sanpō oshi kobachi

 

Rasutā sai cha maki sanpō oshi kobachi

 

Fuku moji kiku-gata mukozuke

 

Seihakuji ao kesshō rerīfubowl

 

Seihakuji midori kesshō rerīfubowl

 

Murasaki kesshō kikyōbuchi 5-sun hachi

 

Sometsuke Perusha-kaku hachi-dai

 

Kuro matto sha gin sanpō oshi Kyō hira ko donburi

 

Hakua sha Kin sanpō oshi Kyō hira ko donburi

 

pagetop