ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Medium Bowl

Medium Bowl

Tako karakusa rinka 5-sun fukazara

 

Kuro matto shu tokusa suraido hachi

 

Sabie sasamon-san pō naburi 5-sun sara

 

Akae chibun kachō en Fuchi 5-sun hachi

 

Akayū Sendan fuchi Hiro 7-sun sara

 

Kiyū Sendan fuchi Hiro 7-sun sara

 

Seihaku itchin kōshi 7-sun Hirobuchi sara

 

Hakujirinka 5-sun fukazara

 

Kaku Hayashi yabure fune-gata hachi

 

Gurē senritsu roppōwari 4-dan Muko

 

Rasutā sai kinfū hana mon sanpō oshi Muko

 

Set Murasaki Maki sanpō oshi kobachi

 

Rasutā sai cha maki sanpō oshi kobachi

 

Seihakuji ao kesshō rerīfubowl

 

Seihakuji midori kesshō rerīfubowl

 

Murasaki kesshō kikyōbuchi 5-sun hachi

 

Sometsuke Perusha-kaku hachi-dai

 

Kuro matto sha gin sanpō oshi Kyō hira ko donburi

 

Hakua sha Kin sanpō oshi Kyō hira ko donburi

 

Nishiki yōraku 5. 5 shihō mokkō hachi

 

pagetop