ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Soy Sauce Plate (Square.Round)

Soy Sauce Plate (Square.Round)

Kuro shou gin futa kasuri 12 cm kakugata tōban

 

Kuro shou kin futa kasuri 12 cm kakugata tōban

 

Ni shiki-ten tokusa 3. 3 Fukazara

 

Madori-sen kowake hanazara

 

Sometsuke sotodami sakura kikugata kozara

 

Some nishiki sakura kikugata kozara

 

Hakuji akasen noshi musubi kozara

 

Hakuji purachina noshi musubi kozara

 

Hakuji akasen awaji musubi kozara

 

Hakuji purachina awaji musubi kozara

 

Hakuji akasen fukuro musubi kozara

 

Hakuji purachina fukuro musubi kozara

 

Ōgi sara maru mon Fukuju

 

Fanshī sara koYukiwa jimon

 

Hakkaku torizara kōyō shikae

 

3. 5-Sun torizara yagasuri mon

 

Aoyū kaku kozara

 

Akaekobana-kaku kozara

 

Seihakuji konoha-gata sara-shō

 

Karā seiji 3. 0 Kozara

 

pagetop