ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Rectangle . Appetizer Plate

Rectangle . Appetizer Plate

Kuro nanban gohō nuki pearl sasa uri-kata shaku5sun tosshutsu

 

Sei hakuji konoha-gata sara

 

Tamayama Oribe Ryūsui tosshutsu nagasara

 

Some nishiki Kamifūsen mokkogata tsukidashi

 

Kin nagashi hisagogata tsukedashi

 

Sometsuke zakuro Izumo sara

 

Kyōka seihakuji sasa-gata kōdai zensai sara

 

Kuro oribe Tsutae chōkaku kittate zensai sara

 

Oribe hariawase yotsuashi naga kobachi

 

Hiwa kasane sara

 

Burū daen mori sara

 

Burū daen hachi-chū

 

Oribe Fuchi tokusa daen hachi-chū

 

Kaki shibu hoso tsukedashizara

 

Akatetsu musubi naga sara

 

Amanogawa tsukedashizara

 

Itomaki naga sara

 

Seihakuji sasa-gata tsukedashizara

 

Gin sabi purachina tataki Ara hori chōkaku mukou dzuke

 

Ruri fuki shiro awa un gin-sanmen naga sara

 

pagetop