ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Sake Bottle, Sake Cup

Sake Bottle, Sake Cup

HK sabi sansui maru hira sakazuki

 

Kuro sabi shibori uchi unkin katakuchikobachi

 

Kuro sabi shibori soto unryoku katakuchikobachi

 

Kobaruto mizubashō hitokuchi bīru

 

Rasutā sai Kuromaru mon hitokuchi bīru

 

Kuro sabi shibori gin (suji ari) sori guinomi

 

Kuro sabi shibori totsuritsu cup S

 

Kuro sabi shibori totsuritsu cup L

 

Uttori tanburā kutsurogi

 

Uttori guinomi kutsurogi

 

Takumi no kura nōjun hakuji

 

Takumi no kura nōjun Kinkaku

 

Takumi no kura nōjun Ginkaku

 

Takumi no kura tanrei iwai ichimatsu kuro

 

Takumi no kura tanrei iwai ichimatsu aka

 

Takumi no kura tanrei kinsai shōchikubai

 

Takumi no kura tanrei kinsai

 

Takumi no kura tanrei ginsai

 

Suishō seikaiha guinomi

 

Suishou seikaiha shokuzenshu

 

pagetop