ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Small Bowl・Tiny Bowl

Small Bowl・Tiny Bowl

Taihaku hizume-gata kodzuke

 

Nishiki rasutā unmo Shu Fuchi-kin kirikomi kobachi

 

Soto aka uchi ao Maru Mon sankaku kobachi

 

Sakura fuki pinku 3. 8 Donburi shōkaku

 

Kōsanji Roppō naburi ko donburi

 

Sei hakuji kiku kara kusa 3. 8 Tamawari

 

Syu Gosu Hukisakura Suraido hachi-shō

 

Kyōka kī yū warizanshō 4-sun kobachi

 

Shiro ichimatsu hira kobachi

 

Henkei kobachi shiro Iga kinsen

 

Henkei kobachi takokarakusa

 

Kai-ra gi gosu nagashi kiku kata chuzuku

 

Hida suki 3. 6 Sori tamawari

 

Aka nuri gin tokusa tamagokata chudzuke

 

Chōsengaratsu katakuchi chudzuke

 

Kī yū origami-kata kodzuke

 

Hakuji warizanshō kobachi

 

Wasome rain tetsuki kobachi

 

Namikaku kobachi tenmoku

 

Aokoushi Hagata Mitsuashi kobachi

 

pagetop