ITEMS|category_title

JAPANESE

ITEMS

HOME > Small Bowl・Tiny Bowl

Small Bowl・Tiny Bowl

Kuro-kaku kozuke

 

Shiro kaku kozuke

 

Sometsuke yōrakumon hana-gata kobachi ao

 

Sometsuke yōrakumon hana-gata kobachi aka

 

Aka yōrakumon kikyōbuchi 4-sun hachi

 

Akae Awada kannyū katakuchikobachi

 

Kuro unofu nagashi kobachi

 

Shiro suna yū unmo purachinatataki ichimatsu kozuke

 

Ryokuyū un kin hishigata ko donburi

 

Naigai hineri ryūsui kōdai-Chuzuke

 

Aka naigai ryūsui kōdai-Chuzuke

 

Uchi kuro soto mizutama rasutā kōdai kozuke

 

Kikyō kōdaizara madori sansui hyakkei

 

Kōshi aka madori kōdai Chiyo kuchi

 

Naigai nazuna kōdai chuzuke

 

Shunjū kōdai kobachi

 

Akae koromo wari kiku-kata kōdai Chuzuke

 

Shu nuri uchi nishoku tokusa kōdai kozuke

 

Tsunagi Shu tokusa kōdai kobachi

 

Kuro nuri shuten mon shin kōdai Chuzuke

 

pagetop