ITEMS|category_title

JP

ITEMS

HOME > Sashimi Plate, Mukozuke Plate

Sashimi Plate, Mukozuke Plate

Kinsai maron seiji kōdai sashimi

 

Kinsai maron seiji maru chiyo kuchi

 

Fukisumi kiku hori maru Mukozuke

 

Fukisumi kiku hori maru chiyo kuchi

 

Gin sabi-kin aka Nishokutataki Maru sukashi Tetsu hachi Mukozuke

 

Aka eri botan kokudo Kakewake katakuchi Muko

 

Sometsuke maru mon chirashi chōkakusara dai

 

uchisoto hana wari shunjū rinka kōdaizara

 

Sometsuke wa tsunagi daen 8-sun kōdaizara

 

Kōshi aka madori kōdai sashimibachi (kyōka)

 

Kōshi aka madori kōdai Chiyo kuchi (kyōka)

 

Sometsuke Hamon konoha sara

 

Kin furattoplate

 

Shun sai ippō Agari 9. 0-Sara

 

Shun sai Chiyo kuchi

 

Fukisumi ebie Rokkaku sara

 

Fukisumi maru chiyo kuchi

 

Chōsen karakusa (Ara) katamigawari Mitsuashi kasakata Mukozuke

 

Chōsen karakusa (Ara) katamigawari maru chiyo kuchi

 

Chōsen karakusa katakuchi Mukozuke

 

pagetop