ITEMS|category_title

JP

ITEMS

HOME > Sashimi Plate, Mukozuke Plate

Sashimi Plate, Mukozuke Plate

Nezumi Shino sumi nyū hishigata Muko

 

Nishiki Ishigaki (shiro) sumikiri sankaku hachi

 

Pink ransen itchin rasutā 6-sun Mukozuke

 

Nanban uchikin tataki tojime 5. 5-Sun fukazara

 

Hakuji kin tataki nami hori wappa-gata Muko

 

Kumo nishiki tegoromo fuchi 5-sun sara

 

Fuchi aka shirokin hanabira-gata Muko

 

pagetop